Енергийна ефективност

 Статии

Вътрешна топлоизолация
Предимства и недостатъци на вътрешната топлоизолация              Поставянето ...

06

 Календар

Енергийна ефективност

СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ
Съхраняването на енергия е в тясна връзка с усилията, които се правят за намаляване консумацията на енергия. Съхраняването на енергия може да се постигне чрез увеличаване  на енергийната ефективност , чрез намаляване консумацията на енергия и/или намаляване консумацията от конвенционални енергийни източници. Съхраняването на енергия резултира в  увеличаване на финансовия капитал, подобряване на  околната  среда, националната сигурност, личната сигурност, личностния комфорт. Индивидите и организациите, които са преки консуматори на енергия, чрез съхраняването на енергия намаляват енергийните си разходи и подобряват икономическата си стабилност. 
 
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Съхраняването на енергия  е важен елемент на енергийната политика. То намалява консумацията и търсенето на енергия на глава от населението и така компенсира част от нарастване нуждата от енергия поради увеличаване на населението, намалява  нарастването на енергийните разходи , на  нуждата от нови заводи и от внос от енергия. Намаленото търсене на енергия може да стимулира избора на по-предпочитани методи за производство на енергия.
 
ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА
Като намалява  вредните емисии, съхраняването на енергия се превръща във важен фактор за забавяне на промените в климата. Съхраняването на енергия улеснява замяната на невъзобновяеми източници с възобновяеми и често е най-икономичното решение при недостиг на енергия .
 
СЪХРАНЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
 
На 27 октомври  2005 г. в Лондон бе одобрена Европейската енергийна политика. В края на 2006 година ЕС пое ангажимент да намали годишната консумация на енергия с 20% до 2020 година.   Понастоящем той внася 82% от необходимия му петрол и 57% от газа  и по тези показатели е световен лидер. Само 3% от използвания  в европейските атомни реактори уран се добива в Европа.

Още Статии

Видове водомери
Топлоизолация
Пелети
Отопление с пелети
Климатици - видове, предимства
Изолация - видове изолация, предимства на изолацията
Отопление - видове
Вътрешна топлоизолация
Предимства на цялостното саниране
Сайдинг
Отопление с електролитни котли
Видове фитинги
Как да почистим системата за отопление и вентилация?

Реклама

www.zonaotoplenie.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail: