Над 1 млн. жилища санират по Националната програма за енергийно обновяване

 Статии

Топлоизолация
Топлинната изолация на жилището е важен фактор за постигане на топлинен ...

26

 Календар

Над 1 млн. жилища санират по Националната ...

Публикувано на: 2015-01-27 09:26:37

Над 1 млн. жилища санират по Националната програма за енергийно обновяване

Пред старт е Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, финансирана с 1 млрд. лв. Дейностите по саниране ще бъдат субсидирани 100% от държавата, така че сдруженията на собствениците няма да имат никакъв финансов ангажимент. Процедурите по регистрация и кандидатстване също ще бъдат максимално облекчени откъм бюрокрация, заявяват от МРРБ. Дейностите по настоящата програма ще се осъществяват на територията на всичките 264 общини.
 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерството на финансите и Българската банка за развитие ще разработят проект на пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата. До 21 януари се приемаха становища от браншови организации и експерти в областта на енергийната ефективност по методическите указания, които ще бъдат публикувани в края на месеца. 
Националната програма за саниране на жилищни сгради ще започне с най-тежките и сложни сгради през тази и следващата година.
Над 1 милион жилища в близо 80 000 блока могат да бъдат обновени със средства от тази програма, уточни регионалният министър Лиляна Павлова. Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж) с минимум 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение.
 
Допустими дейности за финансиране са:
- Конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията
- Обновяване на общите части (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.)
- Подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.)
- Топлинно изолиране на външни стени, покриви, подове и др.
- Основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, включително смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект
- Изграждане системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата
- Ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за ОВК на сградата за повишаване на ЕЕ
- Реконструкция на вертикална система за отопление в хоризонтална с осигуряване на индивидуално отчитане на разход на топлина за всеки ССО в сградата
- Ремонт или подмяна на ел. инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части
- Инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО
- Инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части
- Газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа в близост до сградата)
-  Мерки за повишаване на ЕЕ на асансьорите
- Съпътстващи СМР, свързани с изпълнението на мерките за ЕЕ.
По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление С в съответствие с Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.
 
Изпълнение на дейностите по ЕЕ
За всяка сграда общините следва да изберат външни изпълнители по реда на открита процедура по ЗОП за извършването на дейностите по саниране. От МРРБ препоръчват
възлагането на техническото обследване, технически паспорт и обследване за енергийна ефективност да бъдат организирани в рамките на обща обществена поръчка с лимитна стойност до 200 000 000 лв. (представляващи 20% от общия наличен финансов ресурс по програмата).
По отношение на дейностите за проектиране и изпълнение на СМР препоръката е също да бъдат организирани в рамките на обща обществена поръчка - инженеринг. Оценка на офертите следва да е по критерий на най-ниска цена.
"Подкрепяме стремежа програмата да е ефикасна и ефективна. За да не се налага след две или пет години  да се повтаря целият процес на саниране, предлагаме да се заложи срок, за който се планира да е жизненият цикъл на сградата и инсталациите", заявяват от Камарата на архитектите. "Германските, английските и американските системи залагат между 10 и 50 години живот за различните сградни системи. Съответно и срокът на експлоатация, според който се оценява икономическата рентабилност на проектите, е в тези параметри. Възлагането на база на най-ниска първоначална стойност води до загуби за обществото още на петата година, като те се мултиплицират за по-дълъг период. Предлагаме да се заложи минимум десетгодишен период за оценка на рентабилността.Изчисляването на най-ниска цена за влаганите материали и системи да бъде изчислено, като се отчете стойността на разходите за поддръжка, ремонт и подмяна за този период", коментира арх. Николай Гълъбов, зам.-председател на УС на КАБ.
Програмата ще продължи до 2020 г. През следващата година ще стартира и кандидатстването по ОП "Региони в растеж", където са предвидени 513 млн. лв. за  енергийна ефективност в жилищни сгради, студентски общежития и административни сгради на държавната и общинската администрация.


Обратно към новините в ZonaOtoplenie

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://gradat.bg


Реклама

www.zonaotoplenie.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail: