Кои фактори определят ефективността и екологичността на котела

 Статии

Сайдинг
  Изолация, комбинирана със сайдинг, има невероятен шумоизолационен ефект и намалява загубите на топлина ...

26

 Календар

Кои фактори определят ефективността ...

Публикувано на: 2018-11-19 08:34:20

Кои фактори определят ефективността и екологичността на котела

Осъзнаването, че изкопаемите горива не са неизчерпаеми и че самопречистващата сила на природата не е безгранична, наложи нов подход и изисквания към конструирането на уредите и съоръженията за отопление. Така коефициентът на полезно действие на съвременните котли все повече клони към 90те процента и ги прехвърля, те стават все по-ефективни и изхвърлят все по-малко вредности в околната среда.

Взаимовръзка между икономичност и екологичност

Оказва се, че пестенето на енергоизточниците и опазването на природата са взаимосвързани процеси. Колкото по-чист е димът, който излиза от комина, и колкото по-малко е пепелта, толкова по-качествено е протекло горенето в пещта и повече калории са отдали въглищата (дървата, течното гориво и т. н.). Ще рече – добили сте максимум топлинна енергия от единица гориво.

Кои са основните фактори за тази икономичност и екологичност?

Максимално оползотворяване на топлината от горенето

Многоходови топлообменници

Колкото по-топли са изхвърляните газове, толкова по-малко топлина остава в дома. Обърнете внимание, когато избирате котел, колко ходов е. Колкото повече са ходовете, толкова по-дълго газовете се задържат в топлообменника и толкова по-охладени достигат комина. На пазара най-масови са дву- и триходовите уреди. Ще рече – огънят и горивните газове обръщат посоката си веднъж или два пъти. Предлагат се също и четириходови – с трикратна смяна на посоката. Това става възможно чрез така наречените димогарни тръби, които не само удължават пътя на газовете, но и увеличават топлоотдаващата повърхност.

Все пак – задържането на горивните газове в котела си има своята технологична граница. Ако те бъдат охладени прекалено много, ще се влоши тягата и ще се появи конденз – една от най-големите заплахи за котела и комина.

Турболатори

Това са прости приспособления, които карат газовете да се завихрят около тях. Така пречат на газовия поток от турболентен да премине в ламинарен – подреден, горещ във вътрешността и по-хладен във външните слоеве. Ламинарността влошава топлоотдаването, турболентността я подобрява. Затова много модели котли са с фабрично вграден турболатор.

Изгаряне само на толкова гориво, колкото наистина е нужно

Когато използвате модерен автоматизиран котел, горенето се управлява от интелигентна система, отчитаща външната температура, температурата в стаите и вашите предварително зададени параметри за нея по дни и часове. Модулиращата горелка променя мощността си и произвежда само толкова топлинна енергия, колкото наистина ви е необходима. И съответно разходва само толкова гориво, колкото е необходимо, и само тогава, когато е необходимо, за осигуряване на топлинния ви комфорт. Не ви се налага да отваряте прозорците, за да се разхлаждате, или да треперите от студ, за да пестите.

За максимално оползотворяване на горивото се предлагат и съоръжения с по-специфични характеристики като кондензните и пиролизните.

И най-модерният отоплителен уред се използва и контролира от човек. Доколко ще се реализира заложената в него екологичност и ефективност определя стопанинът му. Обратно към новините в ZonaOtoplenie

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.zonacomfort.eu/


Реклама

www.zonaotoplenie.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail: