Определиха изпълнителите в две от поръчките по проекта за водния цикъл на Габрово

 Статии

Пелети
ПЕЛЕТИ Дървените пелети са вид дървено гориво, призведено от дървени стърготини като вторичен продукт ...

26

 Календар

Определиха изпълнителите в ...

Публикувано на: 2012-05-11 06:48:24

Определиха изпълнителите в две от поръчките по проекта за водния цикъл на Габрово

Пловдивската фирма "Драгиев и Ко" ООД е определена за изпълнител на първия етап в поръчката "Рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/ разширяване на канализационната мрежа на Габрово".

Компанията е класирана на първо място с предложена цена от 13 864 065 лв., при обявена прогнозна стойност на поръчката 21 677 634 лв. без ДДС.
На второ място е класирана ГД "Пътинженеринг - Водстрой" с ценово предложение от 14 345 562 лв. без ДДС, а на трето - Трейс Груп Холд АД с предложена цена от 15 715 918 лв. без ДДС.

Обхватът на етап 1 включва рехабилитация на водоснабдителна мрежа на жилищните квартали Баждар, Варовник, VI участък, Голо бърдо, "Трендафил" и Русевци, рехабилитация на водоснабдителната мрежа на кв. Стефановци - Златари – помпена станция "Стефановци", напорен водопровод и резервоар, рехабилитация на помпени станции Баждар, Тончевци и Гачевци, рехабилитация на дерета при Пазара, Топлика и Хлебозавод, рехабилитация на канализационна мрежа кв. Голо бърдо и VI участък.
Този етап предвижда и разширяване на канализационна мрежа кв. Стефановци – Златари, главен колектор II десен до ПС.

В обществената поръчка за изпълнител на реконструкцията на пречиствателната станция за питейни води в Габрово определеният изпълнител е "Консорциум Чиста вода Габрово 2012".
При оценката на офертите те са получили 100 точки. Това е единственият класиран кандидат в процедурата, останалите четирима участници са отстранени.
Обхватът на дейностите включва рехабилитация на съществуващи съоръжения, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения с цел преобразуване на технологичната схема от едностъпална в двустъпална, и повишаване на ефективността на пречистване на водата, предназначена за питейно-битови нужди на град Габрово. 
Прогнозната стойност на поръчката е 10 348 297 лв.

Двете поръчки са в рамките на интегрирания проект за водния цикъл на Габрово, който се изпълнява по опеиративна програма "Околна среда 2007 – 2013 г."


Обратно към новините в ZonaOtoplenie

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

www.zonaotoplenie.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail: