Определиха изпълнителите в две от поръчките по проекта за водния цикъл на Габрово

 Статии

Отопление с пелети
Отоплението с пелети е един добър алтернативен, икономичен и чист вариант. Можете да избирате межу пелетни печки ...

20

 Календар

Определиха изпълнителите в ...

Публикувано на: 2012-05-11 06:48:24

Определиха изпълнителите в две от поръчките по проекта за водния цикъл на Габрово

Пловдивската фирма "Драгиев и Ко" ООД е определена за изпълнител на първия етап в поръчката "Рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/ разширяване на канализационната мрежа на Габрово".

Компанията е класирана на първо място с предложена цена от 13 864 065 лв., при обявена прогнозна стойност на поръчката 21 677 634 лв. без ДДС.
На второ място е класирана ГД "Пътинженеринг - Водстрой" с ценово предложение от 14 345 562 лв. без ДДС, а на трето - Трейс Груп Холд АД с предложена цена от 15 715 918 лв. без ДДС.

Обхватът на етап 1 включва рехабилитация на водоснабдителна мрежа на жилищните квартали Баждар, Варовник, VI участък, Голо бърдо, "Трендафил" и Русевци, рехабилитация на водоснабдителната мрежа на кв. Стефановци - Златари – помпена станция "Стефановци", напорен водопровод и резервоар, рехабилитация на помпени станции Баждар, Тончевци и Гачевци, рехабилитация на дерета при Пазара, Топлика и Хлебозавод, рехабилитация на канализационна мрежа кв. Голо бърдо и VI участък.
Този етап предвижда и разширяване на канализационна мрежа кв. Стефановци – Златари, главен колектор II десен до ПС.

В обществената поръчка за изпълнител на реконструкцията на пречиствателната станция за питейни води в Габрово определеният изпълнител е "Консорциум Чиста вода Габрово 2012".
При оценката на офертите те са получили 100 точки. Това е единственият класиран кандидат в процедурата, останалите четирима участници са отстранени.
Обхватът на дейностите включва рехабилитация на съществуващи съоръжения, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови съоръжения с цел преобразуване на технологичната схема от едностъпална в двустъпална, и повишаване на ефективността на пречистване на водата, предназначена за питейно-битови нужди на град Габрово. 
Прогнозната стойност на поръчката е 10 348 297 лв.

Двете поръчки са в рамките на интегрирания проект за водния цикъл на Габрово, който се изпълнява по опеиративна програма "Околна среда 2007 – 2013 г."


Обратно към новините в ZonaOtoplenie

Първия Български Бутон за споделяне


Източник: http://www.gradat.bg


Реклама

www.zonaotoplenie.eu изпраща всеки месец новини, промоции, справки и статистики на редовните си клиенти. От тук може да се регистрирате и Вие.
Въведете e-mail: